natury-smak.pl

Blog tematyczny o zdrowiu, urodzie i diecie.

Poradnik

Adopcja dziecka w Polsce — koszty

Adopcja dziecka w Polsce — koszty

Adopcja dziecka to dla wielu par i singli jedyna szansa na spełnienie marzenia o rodzicielstwie. W Polsce istnieje wiele ośrodków adopcyjnych, które pomagają w procesie przysposobienia dziecka. W tym artykule dowiesz się, jakie są koszty związane z adopcją oraz jak powinna wyglądać twoja sytuacja materialna, by móc wziąć udział w adopcji.

Spis treści:

  1. Ile kosztuje adopcja dziecka w Polsce?
  2. Sytuacja materialna podczas adopcji

Ile kosztuje adopcja dziecka w Polsce?

W przypadku adopcji krajowej, czyli adopcji dziecka w Polsce, nie ma żadnych opłat związanych z samym procesem adopcyjnym. Ośrodki adopcyjne nie pobierają żadnych opłat za szkolenia, kwalifikacje czy za wystawienie dokumentów.

Jednak warto zauważyć, że adopcja w Polsce wiąże się z pewnymi kosztami. Przede wszystkim, potencjalni rodzice adopcyjni muszą pokryć koszty dojazdów do ośrodka adopcyjnego, który często znajduje się w większych miastach. Ponadto, w niektórych katolickich ośrodkach adopcyjnych mogą być organizowane dodatkowe spotkania, na które trzeba pokryć koszty noclegu i wyżywienia.

W przypadku adopcji zagranicznej koszty mogą być znacznie wyższe. W zależności od kraju, z którego pochodzi dziecko, mogą wystąpić koszty związane z podróżą, pobytu, tłumaczem, a także opłaty administracyjne. Warto przed podjęciem decyzji o adopcji zagranicznej dokładnie przeanalizować wszystkie koszty związane z tym procesem.

Sytuacja materialna podczas adopcji?

Zarówno kodeks, jak i ustawa nakładają na ośrodki obowiązek kierowania się dobrem dziecka podczas wykonywania swoich zadań. Wnikliwie sprawdzają one, czy sytuacja życiowa potencjalnych rodziców jest odpowiednia do zaspokojenia różnorodnych potrzeb dziecka. Pracownicy ośrodków szczegółowo analizują nie tylko predyspozycje psychiczne i moralne przyszłych rodziców oraz relacje w rodzinie, lecz także stan zdrowia i sytuację materialną. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej zadawane są pytania dotyczące wykonywanego zawodu, wysokości dochodów oraz rodzaju umowy o pracę. Te informacje pozwalają ocenić, czy potrzeby dziecka nie będą konkurować z obowiązkami zawodowymi rodziców, czy też koniecznością spłacania zaciągniętych przez nich kredytów. Pracownicy ośrodków podkreślają jednak elastyczność stosowanych kryteriów doboru rodziców i dzieci, zależnie od konkretnej sytuacji.

Formalnie, ośrodki adopcyjne wykorzystują kwestionariusz wywiadu adopcyjnego, będący załącznikiem do rozporządzenia z 22 grudnia 2011 r. (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2011 r. Nr 292, poz. 1721). Wymaga się w nim podania m.in. zawodu, miejsca pracy, warunków mieszkaniowych i źródeł dochodów przyszłych rodziców adopcyjnych na podstawie zeznania podatkowego. Nie jest obowiązkowe dostarczanie zaświadczenia o zarobkach, ale ośrodki adopcyjne zazwyczaj żądają różnych dokumentów, takich jak zaświadczenie o niekaralności, opinia z zakładu pracy, aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach, a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – wypis z rejestru i zaświadczenie z urzędu skarbowego. Sąd rodzinny, który podejmuje ostateczną decyzję o przysposobieniu, również może żądać tych dokumentów.

Brak przepisów określających minimalny poziom dochodów dla osób starających się o adopcję. W praktyce ośrodki adopcyjne stosują kryterium dochodowe, choć nie jest to ściśle określone. Najważniejsze jest, aby dochody pozwalały na zaspokojenie potrzeb całej rodziny. Większość ośrodków uznaje za wystarczający dochód na jednego członka rodziny dwukrotność minimalnego wynagrodzenia socjalnego netto (1588,40 zł), inne akceptują minimalne wynagrodzenia za pracę (w 2024 –  3221,98 zł netto / 4242 zł brutto). Oczywiste jest, że pensja na poziomie średniej krajowej będzie oceniana inaczej w ośrodku adopcyjnym w Warszawie, a inaczej na Podkarpaciu. Dodatkowe czynniki są brane pod uwagę przy ocenie dochodu osoby samotnej (nie tylko małżeństwa mają prawo do przysposobienia dziecka!) czy małżonków, w których jest już dziecko wymagające kosztownych terapii medycznych.

Zobacz także: Adopcja dziecka w Polsce: Procedura, Warunki i Rodzaje

Podsumowanie

Adopcja dziecka w Polsce to skomplikowany proces, który wymaga spełnienia określonych warunków oraz przejścia przez szereg procedur. Potencjalni rodzice adopcyjni muszą zgłosić się do ośrodka adopcyjnego, ukończyć szkolenie i przejść przez proces kwalifikacyjny. Adopcja krajowa jest bezpłatna, jednak wiąże się z pewnymi kosztami związanymi z dojazdami do ośrodka adopcyjnego. Adopcja zagraniczna jest bardziej skomplikowana i wiąże się z dodatkowymi kosztami. Przed podjęciem decyzji o adopcji warto dokładnie zrozumieć procedurę i warunki adopcji, a także być gotowym na długotrwałą opiekę nad dzieckiem. Adopcja dziecka to nie tylko spełnienie marzeń o rodzicielstwie, ale również odpowiedzialność i miłość, które trwają przez całe życie.

Udostępnij

O autorze

Redakcja portalu natury-smak.pl to zespół zaangażowanych ekspertów, entuzjastów zdrowego stylu życia i pasjonatów natury. Specjalizujemy się w tematach związanych ze zdrowiem, rehabilitacją, urodą, dietą i poradnictwem, oferując czytelnikom rzetelne informacje oraz inspiracje do prowadzenia pełniejszego, zdrowszego życia.